Mindfulness is onderzoeken

Stilstaan bij wat er in dit moment gebeurt. Dit klinkt eenvoudig, maar hoe vaak zijn we als mensen bezig met het verleden of met de toekomst. We worden in beslag genomen door belemmerende herinneringen, door dagdromen of fantaseren over de toekomst. Het bedenken van allerlei toekomstscenario’s kan veel energie kosten. We handelen vanuit de automatische piloot. Als we al enigszins bewust zijn dan nog komt ons handelen voort uit onbewuste patronen en gewoontes.

Deelnemers

 • ervaren minder stress
 • ervaren een toename in rust
 • piekeren minder
 • worden productiever
 • relativeren meer
 • slapen beter
 • zorgen beter voor zichzelf
 • zijn zich bewuster van hun gevoel
 • nemen overwogen besluiten
 • kunnen zichzelf meer accepteren zonder te oordelen
 • accepteren anderen meer zoals ze zijn
 • ervaren meer levensplezier
 • leven meer in het moment
 • denken minder aan morgen en gisteren
 • voelen zich opgewekter

De training is effectief gebleken bij de volgende klachten:

 • werkstress en burn-out
 • lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn, zoals hoge bloeddruk
 • vermoeidheid en slapeloosheid
 • piekeren en negatieve gedachten
 • somberheid en depressie (bij depressie: voorkomen van terugval)
 • chronische pijn en de emotionele gevolgen van ernstige ziekte
 • geestelijke klachten op het gebied van angst, spanning en onrust
 • rouw, verlies van een dierbare of verlies anderszins

Voor wie niet

 • verslaving aan drugs, alcohol  of medicatie
 • een drugsverleden, als je minder dan 1 jaar clean bent
 • psychologische problemen, mensen die verward zijn
 • psychiatrische ziektebeelden