Reiki is een energetische geneeswijze, afkomstig uit Japan. ‘Rei’ staat voor universele en ‘Ki’ voor energie. ‘

Deze geneeswijze is door Dr. Mikao Usuï herondekt. Reiki bestaat al meer dan 2500 jaar en is oorspronkelijk

afkomstig uit het Boeddhisme. Het is universele energie die eigenlijk ieder mens bij zich heeft.

Als een kind zich bezeert, gaat het naar zijn moeder en die houdt haar hand op de zere plek bij het kind.

De pijn wordt minder of verdwijnt helemaal. Reiki werkt op eenzelfde wijze.

 

 

De reikigever krijgt warme handen zodra hij een patiënt behandelt. Deze warmte trekt door het hele lichaam van de patiënt heen en voelt de patiënt zich na de behandeling totaal ontspannen. Behalve aanraking, kunnen de handen ook ‘zwevend’ boven het lichaam worden gehouden. In de aura of op de chakra’s geeft Reiki ook goede resultaten. Als iemand hoofdpijn heeft en de behandelaar legt de handen op het hoofd van de patiënt, dan is het niet gezegd dat de hoofdpijn direct overgaat, maar wordt de oorzaak van de hoofdpijn eerst aangepakt. Misschien komt de hoofdpijn van teveel stress. Dan zal de patiënt zich waarschijnlijk ontspannen voelen na de behandeling, maar de hoofdpijn is nog niet verdwenen. Pas op het moment dat de patiënt volledig ontspannen is, kan de hoofdpijn overgaan omdat de oorzaak van de hoofdpijn eerst is aangepakt.

Reiki werkt echter niet alleen op het lichaam. Ook de geest wordt door een behandeling aangesproken. De energie gaat altijd daar naartoe waar ze het hardst nodig is. Het werkt probleemoplossend en niet symptoom oplossend zoals medicijnen die bij de reguliere artsen worden voorgeschreven. Vooral oudere mensen kunnen veel profijt hebben van Reiki omdat het ondersteunend werkt. Bijwerkingen van medicijnen kunnen worden verlicht. Baby’s en kleine kinderen kunnen ook veel baat hebben bij een behandeling. Het werkt zelfs bij dieren en planten.

Reiki wordt gegeven als stoelbehandeling of als behandeling op een massagetafel. De kleding mag worden aangehouden. Reiki gaat door alles heen, zelfs door gips.

Degene die een reikibehandeling geeft, is een kanaal voor de reiki-energie. Deze energie komt niet van de behandelaar maar van het Universum. Hierdoor wordt de reikigever niet moe van een behandeling, in tegenstelling tot een magnetiseur, die zijn eigen energie moet aanspreken. Op het moment dat de reikigever een patiënt behandelt, krijgt hij tegelijkertijd energie van het Universum. De reikigever wordt bijgestaan door gidsen en engelen en kan daardoor ook vaak via zijn intuïtie zien waar de energie op dat moment het hardst nodig is.

Reiki moet voornamelijk worden gezien als een ondersteunende geneeswijze en is heel goed te combineren met de reguliere geneeswijzen. Vervelende bijwerkingen van medicijnen kunnen bijvoorbeeld worden geminimaliseerd of soms helemaal teniet gedaan. Het helpt de giftige stoffen in het lichaam op een goede manier af te breken, waardoor de genezing sneller gaat. Ook na een operatie is het goed iemand met Reiki te behandelen. Het genezingsproces wordt daardoor aanzienlijk versneld.

Een reikigever stelt geen diagnoses, dit wordt overgelaten aan de reguliere arts.